Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi terapisi, 1990’lı yıllarda Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya atılan bir psikoterapi yöntemidir. Bert Hellinger’e göre, ilişkilerde yaşanan sorunlar ve psikolojik rahatsızlıkların kökeninde “soyağacımız” vardır.

Aile Dizimi bireyin içsel dünyasının, aile sistemi içerisinde anlamlandırılmasına odaklanan terapi sürecini kapsar. Aile dizimi yaklaşımına göre insan, sosyal bir varlık olarak değerlendirilir ve belirli toplumsal grupların üyesi olarak nitelendirilir. En temel üyelik kurumu ise ailedir.

Aile dizimi terapisinin temelini oluşturan inanç, bireylerin kuşaklar öncesinden başlayarak ailelerindeki bireyler ile görünmez bir bağ ile bağlı olduğudur. Aile ile var olan bu bağ, bireyin hayatında başına gelenleri, yaşam şeklini, yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları etkilemektedir. Yani bireyin atalarının yaşadığı olaylar bireyin bugünkü hayatını etkilemektedir. Aile dizimi terapisine göre, aile içerisinde yaşayan bireylerin yaşadığı olumsuzluklar, aile üyelerine DNA yolu ile geçmekte ve bu şekilde nesilden nesle aktarılmaktadır. Ailelerde ani ve travmatik ölüm, tecavüz, intihar, şiddet, bağımlı, suç işleme, kürtaj, sevgisizlik, mutsuz evlilikler, taciz, aldatma gibi ailenin derinden etkilenmesine neden olan olumsuz olayların yaşanması, aile sisteminde bozulmalara neden olmaktadır. Aile dizimin deki bu bozulmalar ve kopmalar, aile üyelerinin ve gelecek kuşaklardaki aile üyelerinin kaderlerini derinden etkilemektedir.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİNİN AMACI

Aile Dizimine göre bireyin kendinde var olduğuna inandığı olumsuz inançların, psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, hatta belki de bir çoğunluğuna içinden çıktığımız kök ailede yaşanmış sorunlar sebep olmaktadır.

Aile Diziminin amacı bireyi atalarına yani aile üyelerine geri götürüp, onlarla içsel dünyada barıştırarak; aile sistemi içinde var olan mevcut yerini göstererek, farkındalık yaratıp, sistemin yıkılan, bozulan yanlarını onarmasına yardımcı olmaktadır. Terapi, aile bireylerinizin yaşadıkları ağır olaylar karşısında neler hissettiklerini, korkularını ve kaygılarını terapistiniz aracılığıyla görmenizi sağlamaktadır.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Aile Dizimi hem “bireysel” hem de “grup” terapisi çerçevesinde uygulanıyor. Bu süreç, terapiye katılan grup içindeki “bireylerle” ya da temsili olarak kullanılan “figürlerle” gerçekleşmektedir. Bireysel terapi de önemli olan, figürlerin temsil ettiği kişiler ve sizin bu figürleri nasıl dizdiğiniz. Grup terapisinde ise, gruba katılan bireylerle gerçekleşmektedir.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİNİN KULLANIM ALANLARI?

Aile Dizimi terapisi, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sorunlar dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlar için kullanılabilir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu