Eşler Arası Öfke

Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duygudur Öfke, duygusal bir tepkidir Öfke, uyarıcı bir işarettir Öfke, kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kendisini korumasına olanak sağlar. Öfke, yem öğrenmeler için bir motivasyon kaynağıdır Öfke, sınırlandırılabıldığı surece sağlıklıdır ve işe yarar Öfke, kontrol edilmediğinde kışının kendisi ve çevresi için zararlı olabilir Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için mkar edilmemesi, bastınimaması ve öncelikle kabul edilmesi, tanınması ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir

Öfke ne değildir. Öfke bir problem çözme aracı değildir Öfke bir oç alma veya intikam yolu değildir Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir Öfke şiddet göstermeye veya suç işlemek için bir neden değildir Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir Öfke bir haklı olma yolu değildir

Evlilikte öfke yönetimi sorunları, eşlerden birinin ya da ikisinin öfke duygusunu kontrol edememesi, öfkenin evliliklerini ciddi bir şekilde etkilemesidir, bazı durumlarda boşanmaya kadar ötürebilmesidir.

Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygudur. Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfke çocuk istismarı ev içi şiddet fiziksel ve sözel taciz gibi sorunlarda görülebileceği gibi birçok sosyal ve kişisel problemin ortaya çıkışında rol oynar. Öfke kişiler arası ilişkilerde problem yaşanan birçok durumda önemli bir etkendir ve bireylerin iş ve aile yaşantılarına ilişkin ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe ve kısıtlı problem çözme becerileri nedeniyle birey sosyal ilişkilerden kaçınır. Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe sonucunda kişilerde sigara kullanma madde bağımlılığı yeme bozuklukları depresyon gibi sorun’ar açığa çıkabilir. 

Öfkeyi kontrol etme ile ilgili sorunları olan bireyler sıklıkla diğer duygularını da uygun bir şekilde ortaya koyma güçlüğü çekerler ve bu kişilerde gerginlik stres gibi ruh sağlığını tehtid eden kronik problemler ortaya çıkabilir Uygun yollarla ifade bulamayan öfke saldırganlık ve düşmanlık duyguları kişilerde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkarabilir.

Öfke her ilişkide var olabilen, mutluluk, kaygı, korku gibi bir duygudur ve genellikle bireylerin istenmeyen bir olay yaşandığında, birine ya da bir duruma kızdığın ortaya koyduğu tepkilerin de nedenidir. Ancak öfke aynı zamanda kontrol edilmesi gereken, fazlasının hem kişiye hem de karşısındaki kişi ya da kişilere zarar verebilecek bir duygudur. Öfke kontrolü özellikle aile içinde, evlilikte dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Çiftlerin kendi öfkelerini, kaynaklarını ve öfkeyi ortaya koyma biçimlerini anlaması çok önemlidir.

Evlilikte Öfkenin Nedenleri

Evlilikle öfke yönetim sorunlar, eşler arasındaki birçok farklı nedenden veya eşlerden birinin yaşadığı, hissettiği bir nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Ekonomik problemler, iş stresi, eşlerden birinin ailesinde öfke kontrol problemi olması ve bu sebeple şiddete maruz kalması, evlilikte iki kişi dışında bir çok kişinin de aile içi problemlere dahil olması, kök ailelerin evliliğe aşırı müdahale etmesi.

Psikolojik nedenler

Öfkeye ve şiddete yatkın kişilik yapısı, öfkesini kontrol edemeyen bireylerin kişilik özellikleri, evlilikte öfke yönetimi sorunları, çoğunlukla eşlerden birinin veya ikisinin de öfkesini kontrol edememesi sonucu ortaya çıkar. Kendi sorunları için başkalarını suçlamaya meyillidirler. Duyguları aniden değişebilir. Öz saygıları düşüktür. Kendilerini dışarıya çok özgüvenli gösterseler de aslında kendilerine güvenleri yoktur. Öfke sorunu yasayan eşler öfkeli davranışlarının eşlerine zarar verdiğini kabul etmezler. Çok çabuk alınganlık gösterirler.

Evlilikte Öfke Yönetiminin Sağlanması İçin Neler Yapılmalıdır? 

Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için öncelikle varlığının kabul edilmesi ve tanınması gerekir Öfkenin ifadesi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir Bazı kişiler bu tur duygularını sıklıkla bastırmayı, yok saymayı ya da inkar etmeyi tercih ederken, diğerleri öfkeyi bir sure bastırıp daha sonraları patlamalar şeklinde ifade eder

Evlilikte öfke yönetimi sorunları, eşlerin ortak çabaları sonucunda aşılabilir. Öfke yönetimi konusunda eşlerin yapması gereken ilk adım duyguları, düşünceleri biriktirmemektir. Hissedilen duyguları, düşünceleri biriktirmeden eşle paylaşmak, öfke duyulduğu anda eşe karşı daha açık olmak öfkenin birikmesine ve başka bir konuşma sırasında daha büyük bir patlama yaşanmasına engel olacaktır. Böylece sorun büyümeden halledilmiş olacaktır. Öfkenin bastırılmaması da, kabul edilmesi de evlilikte sorunların daha fazla büyümeden halledilmesi konusunda bir adımdır.

Evlilikte öfke yönetim sorunlarının aşılabilmesi için öfkenin nedenin anlaşılması gerekir. Eşlerin öfkelenmesine sebep olan şeyin ne olduğunun bilinmesi öfke yönetimini çok daha kolaylaştıracak, öfke duymaya sebep olan konu hakkında bir çözüm bulunması için bir adım olacaktır. Yukarıda bahsedilen öfke yönetim sorunlarını aşma çözümleri her zaman kişilerin birbirlerinin bedensel ve ruhsal sağlığına saygı duyduğu noktada geçerlidir. Öfke yönetim sorunlarına bağlı duygusal ve fiziksel şiddet konusunun çözümleri çok daha farklı olacaktır.

Evlilikte Öfke Yönetimi Sorunlarının Aşılması İçin Uygulanabilecek Yöntemler

Evlilikte öfke yönetimi sorunları, çift terapisi, aile terapisi, bireysel terapi gibi yöntemlerle bir uzman yardımıyla aşılabilir. Buna ek olarak yoga, meditasyon, nefes egzersizi gibi sakinliğinizi korumanıza, duygularını kabullenmenize yardımcı olacak uğraşlarda öfke yönetimi sorunlarını aşmak için biz çözüm yolu olabilir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu