Sağlık ve Kilo Yöntemi İçin Fiziksel Aktivite Nasıl Olmalıdır?

Düşük fizikî aktivitenin beden tartısı,abdominal yağlanma ve sıhhat risklerini arttırdığı
istikametinde kâfi delil bulunmakla birlikte,yeterli seviyede fizikî aktivitenin de vücut
yükü,abdominal yağlanma ve sıhhat risklerini azalttığı tarafında deliller vardır.
Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar yük kazanımını önlemek,ağırlık kaybını sağlamak ve
korumak için günlük 45-90 dakika fizikî aktivite önermektedir.

Sıhhati korumak ve tartı yönetmek için; çocuk ve adolesanlar haftanın 4 günü en az 50
dakika orta yoğunlukta fizikî aktivite yapmalıdır.
Sıhhati korumak için; yetişkinler haftanın en az 4 günü ancak tercihen her gün 30 dakika orta
yoğunlukta fizikî aktivite yapmalıdır.
Beden yük kaybı için; fizikî aktivitenin tek başına tesiri azdır.Fiziksel aktivite,beslenme ile
birleştirilmelidir. Manalı kilo kayıpları için yüksek seviyede her gün 40 dakika fizikî aktivite
gerekli olabilmektedir.

Özetle,fiziksel aktivitenin uzun devirde tartı kaybı ve tekrar kazanımını en aza
indirgemek için haftada 300 dakikalık fizikî aktivite yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Başa dön tuşu