Yeni Torba Yasa İle GSS Borçları Silinecek!

Teklif, TBMM Başkanlığına sunulan 80 maddelik bir paket olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta komisyon tarafından değerlendirilmesi beklenen teklif, daha sonra Genel Kurulda görüşülüp yasalaştırılacak. İşte torba yasa teklifinde yer alan bazı önemli düzenlemeler:

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.

VERGİDE SİSTEM UZATMASI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİBe vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.

VERGİ RİSK ANALİZLERİ: GİB, Risk Analiz Sistemi üzerinden vergiye uyum düzeyini ölçme için risk analizi yapabilecek. GİB sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek kayıtlar karşılığında “katılma payı” alınacak.

ÖZELLEŞTİRME VE HACİZ: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.

NÜFUS DÜZELTMELERİ: Nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hataların faturasını vatandaş ödemeyecek. Nüfus idarelerince yapılan resen düzeltmelere istinaden ticaret sicilinde ve tapu kayıtlarında yapılan düzeltmeler, harçlardan istisna tutulacak.

EK FİYAT FARKI: TL ile ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerinin, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak arttırılabilecek. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm yoksa fiyat farkı verilebilecek.

TÜRKİYEDE UÇABİLECEKLER: Yurtdışından kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla Türkiye içinde yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapılabilecek.

RTÜK KESİNTİSİ: Erişim yöntemiyle yayın hizmeti sunan kuruluşlar da yıllık net satış gelirleri üzerinden yüzde 1.5 oranında RTÜKe ödeme yapacak.

Eski Milletvekilinin Ortağı Olduğu Özel Hastanede Skandal!

Eski Milletvekilinin Ortağı Olduğu Özel Hastanede Skandal!

SPORCULARA VERGİ UZATMASI: Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028e kadar uzatılıyor.

Başa dön tuşu