Yurt Dışına Giden Doktorların ‘Paragöz’ Tartışması Halen Gündemde!

Fincancı, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde verileri gizlediğini, iyi hal belgesi taleplerine ilişkin verileri çarpıttığını, deprem bölgesinde devam eden sorunları görmezden geldiğini öne sürdü. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise 2024 Sağlık Bütçesi’ni “Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunmasını Daha da Unutmuş Bir Bakanlığın Bütçesi” olarak değerlendirdi.

Ökten, 2022 yılında merkezi yönetim bütçesinin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının %20,1 düzeyinde olduğunu belirterek, bu durumun kamu harcamalarının büyük bölümünün genel bütçe kapsamına dahil edilmeden gerçekleştirildiğini gösterdi. Aynı zamanda, kamu harcamalarının yasama organı olan TBMM denetimine sunulan küçük bir bölümünün, geri kalanın ise denetiminin dışında tutulduğunu ifade etti.

Yeni Torba Yasa İle GSS Borçları Silinecek!

Yeni Torba Yasa İle GSS Borçları Silinecek!

Ökten, AK Parti hükümetleri döneminde TBMM tarafından önceden denetlenebilen kamu harcamalarının payının %37 oranında azaltıldığını belirterek, sistemli bir biçimde yasama organının denetimini azaltan bir tutumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Hangi Bakanlığa Ne Kadar Bütçe Ayrıldı ?

Dr. Ökten, şunları söyledi, “Cumhurbaşkanlığı tarafından, merkezi yönetim bütçesi toplamı 2024 yılı için 11 trilyon 89 milyar 37 milyon 425 bin TL olarak teklif edilmektedir. Teklif edilen toplam miktarın yalnızca %6,6’sı (732 milyar 562 milyon 378 bin TL) Sağlık Bakanlığı için ayrılmaktadır. Oysa, 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’si Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılmıştır. Tarihsel olarak halklar ve inançlar mozaiği olan Türkiye’de pek çok inanç grubu mensubu yaşarken ve Anayasa’nın ikinci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri sıralanırken “… laik ve sosyal bir hukuk devletidir” amir hükmüne karşın bu gruplardan yalnızca bir tanesine yönelik hizmet sunulmasının ve desteklenmesinin yanında, söz konusu kurumun bütçesinin büyüklüğü de dikkat çekmektedir. Bütçeden Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılan pay, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 2,4 kat, Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden 4,2 kat, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin yarısından, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ise sekizde birinden daha fazladır. Bütçe kaynakları öncelikle devletin laik ve sosyal nitelikleri için ayrılmalı ve kullanılmalıdır”

Vergiler Yeniden Düzenlenmelidir

“Teklif edilen 2024 yılı bütçesinin vergi gelirleri arasında yer alan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin iki bileşeninden birisi olan kurumlar vergisinin payı yalnızca %52’dir. Genel olarak şirketlerin net kârı üzerinden alınması talep edilen vergiler olarak tanımlanabilecek kurumlar vergisinin şirketlerin net kârı üzerinden alınan oranı 1999 yılı için %46 iken, AKP hükümetleri döneminde %20’lere kadar düşürülmüştür. Derinleşen ekonomik krize karşın, 2024 yılı için ise %25 olarak belirlenmiştir. Yanı sıra, finans kuruluşları ve bankalar için ise %30 olarak uygulanacaktır. Bu uygulama toplumsal eşitsizliklerin önemli ara nedenlerinden bir tanesidir. Kurumlar vergisi oranı %60’ın altında olmamalıdır. Vergi gelirleri, esas olarak maaşlı, ücretli ve düşük gelirlilerden değil kurumlar vergisi üzerinden alınan vergilerden sağlanmalıdır. Kurumlar vergisinin gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler içindeki payı en az %70 olacak şekilde düzenlenmelidir”

Başa dön tuşu