Açlık Hormonu

Son araştırma sonuçları gösteriyor ki, girelin (açlık hormonu) aç olunmasa da,

yemeğin üzerine favori yiyecekleri yemeye teşvik edebilir. Girelin

hormonunun çok ya da vakitsiz salgılanması buna neden olabilmektedir.

Yapılan deneylerde, dışarıdan girelin hormonu verilen şahısların, olağanın çok

üstünde yemek yedikleri, tok olsalar da yemeye devam ettikleri görülmüştür

Girelin, gastrointestinal sistem tarafından üretilen, merkezi hudut sistemini

etkileyerek iştahın ve beden tartısının düzenlemesinde misyon alan, 28 amino

asitlik lipopeptid yapıda bir hormondur. Aslen midenin fundus kısmında

üretilmesinin yanı sıra az ölçüde bağırsak, böbrek, hipofiz bezi, plasenta,

prostat, testis, beyin ve hipotalamus tarafından da üretilmektedir.

Midede üretildikten sonra ön hipofiz ve hipotalamik bölgedeki reseptörlerine

ulaşıp GH (büyüme hormonu) salımını uyarmakta, güç istikrarını ve besin

alınımını düzenlemektedir. Açlık halinde kanda yükselirken yemek sonrası

miktarı azalmaktadır. Beyne besin alımını ve yağ dokusunu arttırıcı nitelikte

bilgiler iletir. Anoreksiya nervosada ve büyüme periyodunda de kandaki

seviyeleri yüksektir. Birebir vakitte güç depolarının boşalmasını ve kaşeksiyi

önler.

Eksojen olarak verilen açlık hormonu olan girelin farelerde besin alımını

artırmakta, yağ kullanımını azaltmakta ve sonuçta yağ dokusu artışına neden

olmaktadır.

Bağımlılık siklusuyla bağımlılığı aşma konusunda çalışmaları olan Teksas

Güneybatı Tıp Merkezi Üniversitesi’nden Jeffrey Zigman, iştahta kilit rolü olan

girelinin de ödül merkeziyle bağlı olduğu ve daha çok yemek yemeye teşvik

ettiğini söylemiştir. Çok yemenin bir sebebinin de girelininin fazla salınması

ile bağlantılı olabileceği de kelam mevzudur.

Yaşam tarzı, girelin düzeylerini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Kronik uykusuzluğun çok girelin salgılanmasına neden olduğu bilinmektedir.

Bu da, günlük olarak az uykuyla hayatın devam ettirilmeye çalışılmasının

neden kiloda bir artış gösterdiğinin karşılığını oluşturabilmektedir.

Girelinin iştah denetiminde faal olan leptin, kolesistokinin ve insülin

hormonları ile ilintili olduğu da yapılan çalışmalarda doğrulanmıştır.

Yapılan bir deneyde, dışardan insülin hormonu verilen bireylerin kanındaki

girelin hormon düzeylerinin süratle düştüğü, insülin desteği sona erdiğinde ise

girelin hormon düzeyleri olağana döndüğü görülmüştür. İnsülin hormonu,

yemeklerden çabucak sonra yükselen kandaki glikozunu düşürmek için

çalışmaktadır. Bu türlü bir durumda girelin hormonunun azalması gereklidir

çünkü girelin kan glikozunun yükselmesine çalışmaktadır.

İnsülinin, tokluk hormonu olan “leptin” düzeylerini arttırdığı da

düşünüldüğünde, insülin hormonunun iştahı denetim etmedeki önemi

anlaşılmaktadır.

Leptin ile BKI, bel etrafı ve kalça etrafı ortasında, müspet bağlantı bulunmuştur.

Girelin ile bel etrafı ve bel/kalça oranı ortasında, negatif bağ tespit

edilmiştir. Leptin hormonunun büyük kısmı, yağ dokusunda sentezlenmekte;

çalışmaya katılan bireylerin kilo kaybıyla bir arada, beden yağ kitlesindeki

azalmaya paralel olarak, leptin düzeylerinde de düşüş gözlenmiştir. Kilo kaybı

ile serum girelin seviyelerinde artış gözlenmesi lakin bu artışın anlamlı

olmaması, girelin düzeylerinin yalnızca kilo değişimlerine bağlı olarak değil,

bireysel beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörlere nazaran de değişebileceğini

düşündürmektedir. Girelinin kısa vakit aralıklarında süratli değişiklikler

gösteren hormon olması da bu durumu desteklemektedir.

Konuyla ilgili daha fazla araştırmaya gerek duyulmasıyla birlikte alınabilecek

önlemler:

 Sistemli uyku siklusuna dikkat edilmeli.

 Bebeklik ve çocukluk devrinden başlayarak bireylerin sağlıklı

beslenme ve sağlıklı hayat biçimine adapte olmalarını sağlamak bu

konudaki altın standarttır.

 Sağlıklı kiloya kavuşmada sağlıklı beslenme ve sistemli egzersiz

birlikte yürütülmeli.

 Formül mamaları anne sütüne yaklaştırma çalışmalarına devam

edilmeli. (Formül mama ile beslenen bebeklerin hayatlarının ileri

dönemlerinde daha obez oldukları bilinmektedir. Birinci aylardan sonra

AS ile beslenen bebeklere nazaran daha fazla kilo almaktadır. AS ile

beslenen bebeklerin serum girelin ve leptin seviyelerinin yüksek

olması bu hormonların Anne sütü ile bebeğe geçtiğini ve daha

sonraki devirde güç istikrarının ayarlanmasında rolü olduğunu

düşündürmektedir. Formül mama ile beslenenlerde girelin ve leptinin

düşük olması Formül mamaların içeriği yahut biberonla beslenmeleri

ile alakalı olabilir.)

 Çok karbonhidrat tüketmenin hormonal sebepleri olsa bile birey oto-

kontrolünü sağlayabildiği takdirde bu durumla başa çıkabilmek

mümkündür.

Başa dön tuşu