Bulimiya Nervoza

Tanım

Bulimiya nervoza: Tekrarlanan çok yeme ve çok kilo denetim davranışları; kişinin kendini kusturması, katı diyet uygulaması ve laksatifleri (idrar söktürücüleri) berbata kullanması ile karakterize edilen önemli bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Bulimiya nervoza hastalığı olan birey kilolu olduğu niyeti ile diyete girmekte, diyetle birlikte besin alımını kısıtlamaktadır. Besin alımını kısıtlayan bireyin denetimini kaybettiği anlarda tıkınma atakları geçirmesi ve kilo alma korkusu ile kusma yahut laksatif kullanma durumunun olduğu gözlemlenmiştir. Bireyin yeme davranışını denetim edememiş olması tıkınma atağından sonraki kusma davranışından utanç duymasına ve kendi denetimini sağlayamamış olmasından ötürü depresif ruh haline bürünmesine sebep olduğu düşünülmektedir 

4.2.Bulimiya Nervoza Hastalığının Risk Faktörleri

Bulimiya nervoza hastalığının yaygınlığının yüksek olduğu kümelerin araştırıldığı çalışmada hastalığın çoğunlukla bayanlarda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Hastalığın yaygınlığının artış gösterdiği bir başka faktörün sosyokültürel etkenler olarak belirtildiği çalışmada genel yeme bozukluklarının ve bilhassa bulimiya nervoza yaygınlığının Batı toplumlarında daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

4.3.Bulimiya Nervoza Hastalığının Nedenleri

    Bulimiya nervoza hastalığına sahip bireyler incelendiğinde bireylerin aile yapılarında değişme, hayatlarında değerli ölçüde gerilime maruz kalma, okulda/iş ömründe gerilime ve baskıya maruz kalma, kilo ve beden formlarıyla ilgili tenkide maruz kalma faktörlerinin bir yahut birkaçını deneyimleme yaygınlığının yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

4.5.Bulimiya Nervoza Tedavisi

    YB tedavisi: Besinsel rehabilitasyon, psikoterapi, farmakolojik tedavi ve hastalık sürecinde ortaya çıkmış medikal durumların tedavisini içeren birden çok akademik disiplini ilgilendiren bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

    BN hastalarının sıhhat durumlarında önemli bir komplikasyon yoksa önerilen tedavi biçimi ayakta tedavi olarak belirtilmektedir.  BN tedavi sürecinde hedef yeme davranışını ve beslenme halini düzeltmek olarak belirtilmiştir.

    Tedavinin psikosoyal boyutu bilişsel davranışçı terapi, kişilerarası terapi, motivasyonel terapi ve aile terapisi olarak alt kümelere ayrılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi en sık kullanılan psikososyal terapi formülü olarak belirtilmiştir. Bu terapiden cevap alınamadığı vakit kişilerarası terapi uygulamalarına başvurulmaktadır.

    Tedavinin farmakolojik boyutunda antidepresanlar kullanılabilmektedir. Antidepresan tedavisinde çocuk ve ergenlerde yan tesirleri sebebiyle birincil tercih edilmemektedir. Trisiklik antidepresanlar (TSA) ‘ın (imipramin, amitriptilin, desipramin) depresyon, anksiyete, tıkınırcasına yeme bulgularını azalttığı belirtilmektedir.

Başa dön tuşu