Çarpıntı, Kalp Ritim Bozuklukları, Ablasyon, Pil

ÇARPINTIM VAR, NE YAPMALIYIM ?

Çarpıntı insan yaşantısında çok sık görülen bir sağlık yakınmasıdır. Sıklıkla endişe, kaybı bozuklukları ve stres durumlarında hissedilir ve kalp hastalığının göstergesi değildir. En iyisi bir uzmana danışarak çarpıntının kalp hastalığı ile ilişkili olup olmadığını öğrenmektir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARI NELERDİR ?

Kalp belli hız aralığında düzenli çalışan bir organımızdır. Kalp atımlarının hızlanması, yavaşlaması, düzensizleşmesi ve bunlara çarpıntı yakınmasının eşlik etmesi durumunda kalp ritim bozukluğu var olabilir. Böyle bir durumda uzmana danışmak gerekebilir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ TEŞHİSİ NASIL KONULUR ?

Kalp ritim bozukluğu teşhisi için hekiminiz sizinle konuşup yakınmalarınız hakkında bilgi alacaktır. Ardından kalp grafisi (EKG) ve diğer kalp tetkikleri ile (EKO, HOLTER gibi) teşhisi koymaya çalışacaktır. Teşhis koymak bazen çok kolay olmasına karşın, bazı durumlarda doğru teşhis için tekrarlayan tetkikler ve elektrofizylojik çalışma ( EPS) denilen girişimsel işleme gerek olabilir.

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EPS) NEDİR ?

Çarpıntı, bayılma gibi yakınmaların teşhisinde bazen bu işleme gerek duyulur. İşlem genellikle kasık damarları aracılığı ile kalbe ilerletilen özel ince kablolarla, kalbin elektrik aktivitesini tespit etmek esasına dayanır. Bu sayede varsa çarpıntı yapan nedenler veya bayılmaya neden olan nedenler ortaya çıkarılır. İşlem birkaç saat hastanede yatmayı gerektiren ve yerel uyuşturma ile yapılan bir işlemdir. Benzetmek gerekirse kalp damarlarındaki darlığı tespit etmek için yapılan koroner anjiyografi işlemi gibidir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan odakların yakılarak veya dondurularak tedavi edilmesi işlemi, yani ablasyon veya kalp pilleri, şok veren özel kalp pillerin takılması gibi girişimsel yöntemler ile tedavi yapılabilmektedir.

ABLASYON NEDİR ?

Ablasyon yukarıda anlatılan elektrofizyolojik çalışmanın devamı niteliğinde bir işlemdir. Yine kasık damarları kullanılarak kalbe ilerletilen özel ince kablolar aracılığı ile problemli bölge milimetrik çaplarda yakılır veya dondurulur. Böylece problem ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ablasyon işlemi de elektrofizyoloji çalışma gibi bir işlemdir. Bazen ritim bozukluğunun doğası gereği işlem biraz uzun sürebilir. Bu durumda hastayı rahatlatmak için sakinleştirici ilaçlar kullanılır.

KALP PİLLER, ŞOK VEREN KALP PİLLERİ, ÜÇ KABLOLU KALP PİLLERİ NEDİR?

Kalp pilleri özellikle düşük kalp hızı ve bayılma ile seyreden bazı ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadırlar. Üç kablolu kalp pilleri ise kalp yetmezliği olan bazı hastalarda tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Bütün kalp pillerinde işlem, yerel uyuşturma ve sakinleştirici ilaçlar eşliğinde köprücük kemiği altından pil kablolarının kalbe ve pilin kendisinin ise bu bölgede cilt altına yerleştirilmesinden ibarettir.

Başa dön tuşu