Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü, çocuğun zekâ seviyesinin normal veya normalin üstünde olmasına rağmen dil ve konuşma gelişiminde, okuma-yazma ve matematik becerilerinde önemli problemler yaşatan bir bozukluktur. Çocuğun akademik hayatını önemli ölçüde etkilemesi dışında sosyal ilişkilerini ve öz güvenini de önemli ölçüde etkiler. Okuyup anlamada ve kendini ifade etme konusunda sıkıntı yaşarlar.

Öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Özgül öğrenme bozukluğun yaygın belirtileri;

  • Renkleri ve sayıları öğrenme konusunda zorluk,

  • Hecelerin yerlerini karıştırmak,

  • Kelime dağarcığının yaşına göre geride olması,

  • Konuşmanın gecikmesi

  • Kelime gruplarını karıştırması (zıt anlamlar-eş anlamlılar gibi)

  • İsimleri hatırlamakta zorluk yaşamak.

Öğrenme güçlüğü bütüncül olarak ele alınması gereken bir durumdur. Çünkü bu durumla birlikte dikkat eksikliği ile ilişkili bozukluklar da görülebilir. Çocuğun öz güven gelişimi ve ilişki sürdürme becerilerinin de olumsuz etkilendiği durumlarda bu konularla ilgili de çalışılması çocuğun sürecini olumlu anlamda etkileyecektir. Akademik bağlamda özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklar zaman yönetimi noktasında da problem yaşarlar. Yaşanılan bu problemler sebebiyle bireyselleştirilmiş eğitim planlarına ihtiyaç duyarlar.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir?

1.Disleksi: Okuma ve okuduğunu anlama becerisinin beklenen düzeyin altında kalmasıdır. Kelimeleri tersten okuma, okurken harfleri karıştırma, kelimeleri yanlış heceleme gibi durumlar gözlemlenebilir.

2. Disalkuli:Matematik alanında yaşanan özgül öğrenme güçlüğüdür. Sayıları ve matematiksel sembolleri anlamakta güçlük çeker. Soyut kavramları algılamakta zorlanır. 

3. Disgrafi: Yazılı anlatımda yaşanan özgül öğrenme güçlüğüdür. Yazım yanlışları ve dil bilgisi kurallarında sıkıntı sıklıkla görülmektedir. Akademik başarıyı ve mesleki yaşantıyı olumsuz etkiler.

Okul Problemleri ve Özgül Öğrenme Bozukluğunda Neler Yapılmalıdır?

Özgül öğrenme bozukluğunda çocuklar bireyselleştirilmiş eğitim planlarına ihtiyaç duyarlar. Bunların dışında kaygı, okul problemleri ve dikkat problemleri ile ilgili bireysel seanslarla desteklenir.

Özgül öğrenme bozukluğunda konuşma ve dil terapisi etkili olabilir. Bunun dışında kelimeleri ve harfleri daha rahat ayırt edebileceği şekilde düzenlemeler yapılabilir. Kelimeler öğrenilirken sıklıkla görsel materyallerden yararlanılması ve sık kelime pratiğine maruz kalması süreci kolaylaştıracaktır.

Okul problemleri varlığında öncelikle problemin sebepleri çok iyi bir şekilde tespit edilmelidir ve gerekilen durumlarda uzman desteği alınarak zekâ ve dikkat testleri uygulanmalıdır. Çocuklar öğrenmeyle ve dikkatle ilişkili bozukluklar yaşadığında okulla ilgili motivasyonlarını da olumsuz anlamda etkiler. Çocuk olumsuz duygular yaşadığı için okula gitmek istemeyebilir ve öfke gibi problemler yaşayabilir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu farklılaştırılmış ve özel eğitim programlarına yönlendirerek kendi potansiyelini gösterme olanağı verilmelidir. Öğrenmesini engelleyen zekâ problemleri, dikkat problemleri veya kaygı/travmatik olaylar gibi sebepler tespit edildikten sonra çocuğa yaklaşım buna göre düzenlenmelidir. Merkezimizde okul problemlerini tespit etmek ve sonraki süreci kontrol almak için test ve seans programlarımız vardır.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu