Depresif Bozukluklar ve Belirtileri

Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’na (DSM-5) göre duygudurum bozuklukları başlığının depresif bozukluklar kategorisinde yer alan psikolojik bozukluklar şu şekildedir: majör depresif bozukluk, süregiden depresyon bozukluğu ve premenstrüel disforik bozukluk. Bu metinde söz konusu rahatsızlıkların belirtileri ele alınacaktır.

Depresif bozukluklar içinde belirtilere sahip olanı majör depresif bozukluktur. Majör depresif bozukluğun semptomları duygusal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel alanlarda kendini gösterebilir. Semptomlar arasında “üzgün ve depresif duygudurum, ilgi ve istekte belirgin düzeyde azalma, belirgin kilo kaybı, uyku düzeninde bozulmalar, psikomotor yavaşlama, yorgunluk ve enerji kaybı, değersizlik ve suçluluk hissi; düşünme, odaklanma ve karar verme becerilerinde azalma ve tekrarlayan ölüm düşünceleri” yer almaktadır. Süregiden depresyon bozukluğu, bir diğer adıyla distimi ise en az iki yıldır deneyimlenen kronikleşmiş depresif bozukluktur. Majör depresif bozukluğun aksine, belirtilerde iyileşme yaşanan bir dönem bulunmaz. Şikayetlerin uzun süre boyunca aralıksız yaşanıyor olması, bu durumun kişiliğin bir parçası olarak yorumlanmasına sebep olabilir. Semptomlarından bazıları depresif duygu durumu, iştahla ilgili değişimler, uyku problemleri, enerji azlığı, düşük benlik saygısı, düşük konsantrasyon ve umutsuzluk şeklindedir. Son olarak premenstrüel disforik bozukluk, basitçe ifade etmek gerekirse adet öncesi sendromunun günlük işlevselliğin azalmasına yol açacak kadar ağır bir şeklidir. Belirtileri arasında belirgin duygu geçişleri, belirgin huzursuzluk ve öfke, artan kişilerarası problemler, depresif duygudurum ve kaygı, önceden sevilen aktivitelere karşı isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü, enerji azlığı, iştah değişikliği, uyku problemleri, kontrolü yitirme hissi, göğüs hassasiyeti, kas ve eklem ağrıları ve şişkinlik sayılabilir. Söz konusu belirtiler adet başlangıcından bir hafta önce ortaya çıkar.

Yukarıda belirtildiği gibi depresif bozukluklardan majör depresif bozukluk, süregiden depresyon bozukluğu ve premenstrüel disforik bozukluğun belirtileri duygusal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel belirtileri içermektedir. Tanı konması için belirtilerin hepsini sağlamak gerekmediği gibi sadece birine sahip olmak da tanı için yeterli değildir. Depresif bozukluk belirtileri hakkında önceden fikir sahibi olmak, kendimizin ve yakınlarımızın ne zaman uzman desteğine ihtiyaç duyduğumuzu anlamak için önemlidir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu