Hac Organizasyonunda Sağlık Görevlisi Olmak İçin Başvurular Başlıyor!

Müracaat süreci, bu özel organizasyonda yer almak isteyen sağlık personelleri için genel şartlar ve detaylar!

A-   GENEL ŞARTLAR;

2024 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görev almak üzere müracaat edeceklerden;

1.    Uzman Doktorlarda;

a)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ile Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)

b)    Aşağıda unvanları belirtilen branşlarda görev yapan uzman doktorlardan;

Anestezi, Yoğun Bakım, Cildiye,  Dahiliye, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji, Çocuk Uzmanı ve Üroloji Uzmanı olarak görev yapan doktorlarda,  daha önce hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

Acil Tıp Uzmanı, Yoğun Bakım Uzmanı ve Uzman Aile Hekimi olarak görev yapan doktorlarda,  2023 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.

c)    01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d)    4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

e)    24/10/2023 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

f)    Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

2.    Pratisyen Doktorlarda;

a)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)

b)    Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

c)    4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

d)    24/10/2023 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

e)    2022, 2023 yılı hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

f)     01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

g)    Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

3.    Diş Hekimlerinde;

a)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)

b)    Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c)    01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d)    En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

e)    Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

f)    4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

g)    Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

Hastane girişindeki tabeladaki gerçek bambaşka çıktı

Hastane girişindeki tabeladaki gerçek bambaşka çıktı

4.    Eczacılarda;

a)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)

b)    Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

d)    01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e)    4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

f)    Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

5.    Diyetisyenlerde;

a)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)

b)    Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c)    01.01.1978 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d)    En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

e)    4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

f)    Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

6.    Ortez-protez, röntgen,  anestezi,  diş,  laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni; ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası, sterilizasyon olarak;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışanlardan (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)

b)    ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik)’ler son 3 yılını hastanelerde veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak  (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

c)    Diş teknisyeni/teknikeri son 3 yılını hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak  (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

d)    Ortez-protez, röntgen,  anestezi,   laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni, toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası ve sterilizasyon olarak görev yapanlar son 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak  (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

e)    2022,2023 yılları hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

f)    01.01.1978 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

g)    Görevlendirmeler dâhil idari ve büro hizmetlerinde çalışıyor olmamak.

7.    Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)

b)    2022, 2023 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c)    01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, şartları aranacaktır.

B- MÜRACAATLARLA İLGİLİ HUSUSLAR;

1.    Müracaat işlemleri;  16-24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://hac.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecektir. (Başkanlığımıza posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.)

2.    Sağlık personelinin hac organizasyonunda görev almak istediği branş, fiilen yaptığı görev ve kadro unvanı ile aynı olması gerekmektedir.

3.    Müracaat ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir. Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Emlak Katılım A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası ve  Ziraat Katılım Bankası nezdinde bulunan Hac Kurumsal Sağlık Personeli Sınav Ücreti Hesabı’na 24/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar yatırılabilecektir.

4.    Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;

a) https://hac.gov.tr/ internet sitesi linkinden online olarak sağlık personeli müracaatı yapılacaktır. Müracaat formu (Ek–1) açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurularak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (yüklenecek fotoğraf boyutu 30 KB’tı geçmemelidir.)

b)  Müracaat formunun (Ek-1) çıktısı alınarak kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra, çalışılan kurumdan alınan onaylı hizmet cetvelini de eklemek suretiyle en geç 27/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptığı ilin İl Müftülüklerinin Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

5.    Müracaat formunda (Ek-1) bilgileri eksik bulunan, üzerinde tahribat yapılan, kalemle müdahale edilen, müracaat yapanın imzası ve kurum yetkilisinin mührü/kaşesi ve imzası bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.    Müracaat için yatırılan sınav ücreti; vazgeçme, müracaatının kabul edilmemesi vb. durumlarda iade edilmeyecektir.

7.    Görevlendirmeler ihtiyaç nispetinde; (D) fıkrasının (Görevlendirmelere İlişkin Hususlar) 6. maddesinde belirtilen branşlarda fiilen çalışanlardan yapılacağından, bu branşlar ve kadro unvanı dışında yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8.    Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sınav sonuçları, görevlendirmeler ve yurt dışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Müracaat sahiplerinin adreslerine postayla herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

C- SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR;

1.    2024 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat eden personelin Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek tarih ve bölge merkezlerinde (doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç.)  test sınavına tabi tutulacaktır.

2.    Test sınavı sonucunda puan üstünlüğüne göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek sayıda çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına tabi olmayan doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerin mülakata alınacaktır.

3.    Herhangi bir nedenden dolayı test veya mülakat sınavına katılmayanlar için yeni sınav hakkı verilmeyecektir.

4.    Yapılan test ve mülakat sınav sonuçlarının, 2024 yılı hac organizasyonu görevlendirmelerinde geçerli olacaktır.

D- GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR;

1.    Sağlık ekibinde görev almak isteyen personelin hac organizasyonundaki görev planlamaları en az 50 gün kalabilecek şekilde yapılacağından, erken dönüş talepleri 657 sayılı D.M.K’nun 104. maddesi kapsamında mazereti olmadığı takdirde dikkate alınmayacaktır.

2.    Hac görevlendirmeleri ve yurt dışına hareket tarihleri ile ilgili bilgilendirmeleri sağlık personeline SMS veya e-mail yoluyla bildirilecek,  iletişim bilgilerinin müracaat formuna yanlış girilmiş olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3. Görevlendirmeler; test ve mülakat sınavına katılan sağlık personelinin aldıkları sınav puanlarının ortalamaları, test sınavına tabi olmayan sağlık personelinin mülakat sınavında aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulacak sıralama listesi üzerinden yapılacaktır.

4.    Test ve mülakat sınavında başarılı olup görevlendirilmek üzere planlaması yapılanlardan;

a) Daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenlerin,

b) Hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanların,

c) Belirlenen şartları taşımayanların,

d) Karı-koca oldukları tespit edilenlerin (içlerinden biri feragat etmediği takdirde),

Görevlendirme işlemleri yapılmayacaktır. Şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecek, hakları bir sonraki seneye devredilmeyecektir.

e) Yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için kurumlarına bilgi verilecektir.

5. Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç,

6. Sağlık ekibinde;

a) Acil Tıp, Aile Hekimi, Anestezi, Yoğun Bakım, Cildiye, Dahiliye, (Dahiliye Yan Dalları) Diş Hekimi, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji, Çocuk Uzmanı, Üroloji Uzmanı Doktor ve Pratisyen Doktor ile Diyetisyen, Eczacı,

b) Ortez-Protez, Röntgen, Anestezi, Diş, Laborant, Tıbbi Cihaz Tamir Teknikeri/Teknisyeni, ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik (ambulans şoförlüğü yapabilecek olanların tercih edilmesi), Toplum Sağlığı (Sağlık Memuru), Hemşire (Ebe, Ebe-Hemşire), Eczacı Kalfası ile Sterilizasyon, Hastabakıcı-Hizmetli görevlendirilecektir.

Başa dön tuşu