Narsist Kişilik Bozukluğu

(1) Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. (Başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler),

(2) Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar.

(3) “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine a da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır.

(4) Çok beğenilmek ister.

(5) Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme.

(6) Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır.

(7) Empati yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama  konusunda isteksizdir.

(8) Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.

(9) Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler. 

Yukarıda DSM tarafından belirtilen Narsisizm tanımı Aktarom Odaklı Psikoterapide karşılığı  Kalın Derili Narsisizm, Masterson Ekolünde Grandiyöz Narsisistik Kendilik Bozukluğu, Kendilik Psikolojinde ise Primer Narsisistik Bozukluk olarak geçer. 

Bu Narsisistik Bozukluğa sahip kişiler yüce dağları ben yaratım edalarıyla ortalıkta gezerler.  Başarı, güç, prestij ve Güç peşindedirler. Herkesin ona hayranlık duyması, tapınması ve eşsiz, muhteşemliğini onamalarını isterler, bunu yapmayan kişilerin onu kaybetmiş olduğunu ifade  ederler. Hak edilmişlik duyguları inanılmazdır herkes onu beslemeli ve özel ilgiye tabi  tutmalıdır, Onun ihtiyaçları gak demeden et guk demeden süt verilmeli, leb demeden  leblebi anlaşılmalıdır. Kendi hedef ve planları için bir başkasını kullanabilir, manipüle edebilir  ve iyi niyetini suistimal edebilirler. her an kendileri var olmak isterler bir başkasının konuşması, gülmesi, bir faaaliyete bulunmasına çok yoğun haset ederler. 

Bebeklikte temel bakım veren bebeğin duyum, duygu, düşünce ve davranışlarını görmek yerine  kafasındaki, çocuğu yetiştirmeye çalışmışsa ki bu genellikle proje çocuk olur, annenin  gözündeki ışıltıyı kazanmanın yegane yolu başarılı ve güçlü olmaktır, annenin dışında bir eylem  ve hareket genellikle yoğun bir şekilde değersizleştirilme ve aşağılanmaya tabi tutulmuştur.  Annenin gözünden dünya izlenir aksi bir durum kişiyi tuzla buz edecektir. 

İnce derili Narsisizm veya Gizli Narsisistik Bozuklukta ise kişi utanma hisseder. Süreğen bir  şekilde şişirilmiş ve kabarık olarak devam edemez zaman zaman sönmüş bir kendilik aktive  olur bu anlarda çökmüş, depresif hisseder. Bu yapıdaki kişiler bir takımın, cemaatin. partinin  hocanın kanatları altına girerek aşikar bir şekilde büyüklenmek yerine dolaylı yoldan üstün  olduklarını ifade ederler, çünkü genellikle her kabardıklarında ve büyüklendiklerinde anne ve  babaları tarafından coşkuları hadım edile, söndürülen, utanç içerisinde kıvrandırılmışlardır. 

Heinz Kohuta göre bebek anne tarafından varlığının görülmesini, onanmasını ister fakat bu  ihtiyaçlar yerinde ve yeterince karşılanmadığında(Anne ölmüş, depresyonda, kayınvalide  sorunları, küçük yaşta evlilik göç, evlilik sorunları, boşanma, hastalık, şiddet) veya bol kepçe karşılandığında yani Optimalin üzerinde engellemeler bağlı kırılmalar yaşadı veya yaşamadıysa  bunun onarımı için çocuk babaya koşar babada pısırık veya çocuğu görmeyen, kibirli bir  tutum, yaklaşıma sahipse çocuk bu durumda Bipolar Self’in iki kanadının da kırık olması  nedeniyle Primer Narsisism’den Sekonder Narsisism’e geçemez. 


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu