Otizm, Gelişim Geriliği ve Uyaran Eksikliğini Nedir?

Otizm, sosyal etkileşim, dil ve davranış gibi alanlarda zorluklar yaşayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak da bilinir. Otizmli çocuklar, diğer insanlarla etkileşim kurmakta güçlük çekebilirler ve tekrarlayıcı davranışlar sergileyebilirler. Otizm belirtileri genellikle 2 yaş civarında fark edilir ve yaşam boyu sürebilir.

Otizm belirtileri:

Sosyal etkileşimde güçlükler: Otizmli çocuklar, diğer insanlarla göz teması kurmakta, yüz ifadelerini anlamakta ve sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çekebilirler.

Sınırlı ilgi alanları: Otizmli çocuklar, belirli bir konuya odaklanarak diğer konulara ilgi göstermeyebilirler. Bazıları da tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller sergileyebilirler.

Dil ve iletişim güçlükleri: Otizmli çocuklar, konuşma ve dil gelişiminde gecikme yaşayabilirler. Bazıları da konuşmada tekrarlayıcı bir dil kullanabilirler.

Gelişim geriliği: Gelişim geriliği, bir çocuğun normal yaş grubundaki diğer çocuklara kıyasla fiziksel veya zihinsel gelişiminde geri kalmış olmasıdır. Gelişim geriliği, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası nedenlerden kaynaklanabilir. Gelişim geriliği, çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar yaşamasına neden olabilir ve terapi ve müdahale gerektirebilir.

Gelişim geriliği belirtileri:

Fiziksel gelişim geriliği: Gelişim geriliği olan çocuklar, normal yaşlarındaki diğer çocuklardan daha küçük veya zayıf olabilirler. Bazıları da gelişimsel mil taşlarına ulaşmakta gecikme yaşayabilirler. 

Zihinsel gelişim geriliği: Gelişim geriliği olan çocuklar, zihinsel kapasitelerinde sınırlılık yaşayabilirler. Bu durum, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri etkileyebilir. 

Dil gelişim geriliği: Gelişim geriliği olan çocuklar, dil gelişiminde gecikme yaşayabilirler. Bu durum, konuşma, kelime haznesi ve dil anlama becerilerini etkileyebilir.

Uyaran eksikliği:

Uyaran eksikliği, bir çocuğun çevresindeki uyaranlara normalden daha az tepki vermesi durumudur. Uyaran eksikliği, çevresel uyaranların yetersiz olmasından veya çocuğun uyaranlara normalden daha az duyarlı olmasından kaynaklanabilir. Bu durum, çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi diğer sorunlarla birlikte ortaya çıkabilir. Uyaran eksikliği olan çocuklara uyaranları artırmak ve ilgi çekici faaliyetler sunmak, gelişimlerine destek olabilir.

Uyaran eksikliği belirtileri: 

Dikkat eksikliği: Uyaran eksikliği olan çocuklar, dikkatlerini sürdürmekte güçlük çekebilirler ve kolayca dağılabilirler.

Hiperaktivite: Bazı çocuklar, uyaran eksikliği ile birlikte aşırı hareketli olabilirler. 

Dürtüsellik: Uyaran eksikliği olan çocuklar, dürtüsellik göstererek, öz kontrol problemleri yaşayabilirler. 

Ebeveynler, bu belirtilere dikkat ederek çocuklarında herhangi bir farklılık fark ettiklerinde, uzman bir doktora danışarak çocuklarının durumunu değerlendirebilirler. Doktorlar, çocukların gelişimini değerlendirmek ve uygun tedavi ve terapileri önermek için çeşitli test ve değerlendirmeler yapabilirler.   


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu