Oyun Terapisi

Oyun nedir?

Oyun çocuğun ilk dili ve aynı zamanda evrensel tek dilidir. Oyun, duyguları ifade etme, ilişkileri keşfetme ve kendini gerçekleştirme için bir araçtır. Ayrıca oyun çocuğun kendini hayata hazırlamasını sağlar. Günlük yaşamı oyun aracılığıyla yeniden ve kontrollü bir şekilde kuran çocuk günlük yaşamda yüzleşemediği zorluklarla oyunda yüzleşir, üstesinden gelemediği sıkıntıları kurgusal olarak oyunda alt eder, böylece hayata dair bir tür hazırlık yapmış olur. Oyun çocuğun büyümesi, gelişimi, öğrenmesi ve ilişkiler kurması için vazgeçilmez doğal bir süreçtir.

Çocuk oyun aracılığıyla;

• Güven inşa eder.

• Öğrenir.

• Kabul edilebilir davranışlar geliştirir.

• Duygularını kabul etmeyi öğrenir.

• Duygularını düzenlemeyi öğrenir.

• Olumsuz duygularıyla baş etmeyi öğrenir.

• Yaratıcı düşünmeyi keşfeder.

• Sorun çözmeyi öğrenir.

• Açık iletişim kurmayı öğrenir.

• Benlik saygısını artırır.

Oyun terapisi nedir?

Çocuklara özel bir terapi türü olan oyun terapisi 2 – 11 yaş arasındaki çocukların kendilerini ifade edebilmelerine, rahatlamalarına yardımcı olur ve sorunlarının çözülmesi için ciddi bir destek sağlar. Alt sınırın 2 yaş olmasının sebebi, çocukların sembolik oyun oynamaya aşağı yukarı bu yaşta başlamalarıdır. Üst sınır olan 11 yaş, yaşı daha büyük olup kendini oyunlarla ifade etmeyi tercih eden bir çocuk söz konusu olduğunda, esnetilebilir.

Oyun terapisi, terapistin oyunu kullanarak danışanın kendi dünyasını yönetmesi ve deneyimlerini daha iyi işlemesi için danışana yardım etmesi sürecidir. Oyun terapisi bilişsel, duygusal ve davranışsal zorluklara karşı en etkili araç olarak kullanılan bir terapi türüdür. Araştırmalar oyun terapisinin yaştan, cinsiyetten, sorunun doğasından bağımsız olarak oldukça etkili bir müdahale yöntemi olduğunu göstermektedir. Ayrıca aileden biri, ebeveynler veya bakıcı sürece dahil olduğunda terapi en iyi sonucu vermektedir.

Oyun terapisi çocukta nasıl bir değişim hedefler/ yaratır:

• Olumlu bir benlik algısı yaratmayı,

• Çocuğun sorumluluk alabilme becerisini geliştirmeyi,

• Çocuğun daha fazla kendine yönelmesini,

• Kendini kabul etmesini,

• Çocuğun daha özerk davranmasını,

• Bağımsız kararlar alabilme kapasitesini geliştirmeyi,

• Kontrol edebildiğini deneyimleyerek öğrenmesini,

• Karşılaştığı sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirmeyi,

• İçsel bir değerlendirme mekanizmasının gelişmesini,

• Kendine daha çok güvenmesini hedefler.

Çocuklar oyun terapisinden nasıl yarar görürler

• Duygularının kabul edilebilir olduğunu ve kendi duygularını kabul etmeyi öğrenirler. Dolayısıyla duygularını daha rahat ifade ederler.

• Başkalarını kabul etmeyi öğrenirler.

• Kendilerini denetlemeyi ve sorumluluk almayı öğrenirler.

• Duygularını düzenlemeyi öğrenirler.

• Sorunlarla başa çıkmayı öğrenirler.

• Yaratıcı olmayı öğrenirler

• Kendi kararlarını vermeyi öğrenirler.

• Seçim yapmayı ve seçimlerinin sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Oyun terapisi hangi durumlarda işe yarar:

• Seçici mutizm (seçici sessizlik) olan çocuklarda,

• Kaygı, korku ve fobileri olan çocuklara,

• Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara,

• Uyku sorunları yaşayan çocuklara,

• Boşanmış ailelerin çocuklarına,

• Duygusal, fiziksel, cinsel istismarlarda,

• Evlatlık alınma durumlarında,

• Alt ıslatma (Enürozis) / Enkopresiz (kaka tutma-yapma zorukları),

• Sınır koyma ve iletişim sorunlarında,

• Öfke, saldırganlık, zorbalık problemlerinde,

• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan çocuklarda,

• Bağlanma sorunlarında,

• Okula gitme ve uyum problemi yaşayan çocuklarda,

• Özgüveni düşük olan ve sosyal içe kapanıklık sorunlarında

• Ailede kayıp, yas olan çocuklarda oyun terapisi kullanılır

Çocuklar oyun terapisinden nasıl yarar görürler: Duygularının kabul edilebilir olduğunu ve kendi duygularını kabul etmeyi öğrenirler. Dolayısıyla duygularını daha rahat ifade ederler.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu