WISC-IV ZEKA (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Testi Nedir?

Bilişsel değerlendirme yöntemleri, çocukların akademik alanlarda yaşadıkları sorunların tespit ve değerlendirilmesinde veya eğitsel müdahale programları oluştururken kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Zeka testlerinden elde edilen puanlar ile çocukların akademik alanlarda yaşadıkları güçlüklerle ilişkili tanıyı tespit etmede (örn., öğrenme güçlüğünü zihinsel gelişme geriliğinden ayırt etmede, DEHB gibi bozuklukların ön görülmesinde) yahut çocuğun bilişsel yapısındaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemede kullanılır. Uygulanan bu testlerden elde edilen sonuçlarla, çocukların zorlandıkları alanlara yönelik müdahale programlarına da kaynak sağlayabilmektedir.

WISC-IV Zeka Testi de, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların zihinsel veya bilişsel profillerini değerlendirme amacıyla kullanılan ölçeklerin başında gelmektedir. WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği);

  • 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların;

  • Bilişsel yeteneklerini,

  • Kendi içlerindeki güçlü yanlarını,

  • Desteklenmesi gereken becerilerini,

ölçen klinik bir değerlendirme aracıdır. 

WISC-IV Zekâ Ölçeği; Kristalize zekâ (bilgi gibi birey tarafından yaşam deneyimleri ve eğitim yoluyla edinilen (çevresel) zekâ), sözel akıcı zekâ, uzun süreli depolama ve geri çağırma becerilerini ölçen Sözel Kavrama, görsel bilgi işleme ve görsel akıcı zekâ gibi bilişsel becerileri kapsayan Algısal Akıl Yürütme, kısa süreli bellek ve dikkati ölçen Çalışma Belleği ve işlem hızı becerilerini yansıtan İşlemleme Hızı olarak 4 kısımdan ve 10 temel / 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır. 

WISC-IV Zeka Testi, 4 ana bölümden oluşmaktadır;

  1. SÖZEL KAVRAMA (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.

  2. ALGISAL AKIL YÜRÜTME (4 ayrı testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etme-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

  3. ÇALIŞMA BELLEĞİ (3 ayrı testten oluşur):  Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri ölçer.

  4. İŞLEMLEME HIZI (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerinin verimli üretimini ölçer

NEDEN UYGULANMALI?

WISC-IV Zeka Testi sadece bir zeka ölçüm aracı değildir. Çocuğun potansiyelini tanımak, üstün zeka durumunu anlamak, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü, okula uyum sorunları gibi pek çok alanda ipucu sağlamaktadır. 

Benzer şekilde çocuğun güçlü olduğu alanların fark edilmesine olanak sağlayabilmekle birlikte bu yönlerin desteklenmesi için yol haritası çizilmesine yardımcı olabilir.

UYGULAMAYA GELİRKEN ÇOCUĞA NE SÖYLENMELİ?

Performans kaygısı oluşturabilecek yöntem ve söylemlerden kaçınılmalı veya oyun oynayacaksın, ablayla konuşacaksın gibi yanlış bilgilendirmelerden kaçınılmalıdır. Kısa ve net cümleler kurulması iyi olacaktır. Bir uzmanla kendi potansiyelini keşfedeceği bir uygulama yapılacağı bilgisi verilebilir. 

Uygulamaya gelirken, çocuğun rutin dışı fizyolojik bir probleminin olmadığı, uykusunu aldığı, aç olmadığı bir zamanda yapılması daha uygun olacaktır. Çocuğun rahat kıyafetler giymesine dikkat edilmelidir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu