Anayasa Mahkemesinin ek ödeme iptal kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi ek ödeme ile ilgili verdiği kararında disiplin cezası alanlara ikinci bir ceza olarak ek ödemelerinden kesinti yapılmasına neden olan 209 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan düzenlemeyi kapsamaktadır.

Öğrencilere Mobil Ve Bilgisayar Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı!

Öğrencilere Mobil Ve Bilgisayar Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı!

Öte yandan mahkeme, disiplin cezalarına yönelik hükümlerin yönetmelikle değil kanunla ayrıntılanacağına vurgu yaparak cezaların yönetmelikle düzenlenmesi hususunu da iptal etmiştir. 

Yüksek mahkeme iptal kararının yürürlük tarihini yayımlanmadan 9 ay sonra olarak belirlemiştir.

209 SAYILI KANUN’UN 5. MADDESİ!

Anayasa Mahkemesi’nin ek ödemeyle ilişkin ilgili verdiği karara dair birçok spekülasyon özellikle sosyal medyada yer aldı. Mahkeme tarafından 209 sayılı kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrası için “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibareleri yönünden iptal kararı alındığı görüldü.

MÜLKİYET HAKKINA SINIRLAMA!

Anayasa Mahkemesi kararına göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yapılacak ek ödeme oranının belirlenmesinde, disiplin durumunun gözetilmesi mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama getirildiği kabul edildi. 

EK BİR CEZA DAHA VERİLİYOR!

Disiplin cezası alanların döner sermayeden ek ödeme alamaması veya ek ödemeyi düşük almasına sebebiyet veren kanun hükmünün disiplin cezasına ek bir ceza daha öngörüyor olması sebebiyle mülkiyet hakkına aykırı düzenlemenin iptali sağlandı. 

EK ÖDEME MİKTARI YÖENTMELİKLE BELİRLENEMEZ!

Diğer taraftan dağıtılacak döner sermaye ek ödemesinin miktarı gibi temel unsurların yönetmelik yoluyla değil kanunla yapılması gerektiği mahkeme kararında belirtildi. 

209 sayılı kanunun beşinci maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesindeki “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibareleri yönünden verilen iptal kararı cümlenin tümünün uygulanmaması sonucunu doğurduğundan üçüncü cümlenin iptal edilmesi gerekliliği hasıl oldu. 

Kanuni boşluk oluşmaması açısından anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte belirtilen eksikler giderilerek yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Ayrıca 7411 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin kimi hükümlerinin iptali talebiyle dava açılmış ve “disiplin durumu” ibarelerinin de bu kapsamda iptali talep edilmişti.

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlük tarihini yayımlanmadan dokuz ay sonra olarak belirlemişse de, bir yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunun tespit edildiğini öğrenen tüm kurumların ve yargı merciinin bu esasa göre karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla Anayasaya aykırı hükümler yönünden Danıştay’ın bir an önce Anayasa Mahkemesi kararını göz önüne alarak hukuka aykırı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi bekleniyor.

Başa dön tuşu