Memurlardan Yerel Seçim Öncesi Talepler!

İşte memurların madde madde önemli talepleri!

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun revize edilmesi

2- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının düzenli olarak uygulanması

3- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi

5- Gelir Vergisinin %15 e sabitlenmesi

6- Disiplin affı

7- İlk atama ve görevde yükselmelerde mülakatın kaldırılması

8- Üniversite geliştirme ödeneği konusunda deprem bölgesinde bulunan illerdekilerin daha fazla ödenek almasının sağlanması

9- Mobbing izleme kurullarında sendika temsilcilerinin bulunması

10- Emekli memurlara 8077 TL tutarındaki ilave ödemenin verilmesi

11- Aynı işi yapan aynı unvandaki personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi

12- Tapu müdürlüklerinde görevli personele ek ödeme verilmesi

13- Harcırah Kanunundaki ödeneklerin ve fazla çalışma ücretlerinin artırılması

14- Üniversitelerdeki idari personelin yer değiştirmesi sorununun giderilmesi

15- Belediyelerde ödenen Sosyal Denge Tazminatının memurlara da verilmesi

16- Tüm kamu görevlilerine ilave 1 derece uygulanması

17- 1. Dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi

Doktoru Silahla Tehdit Eden Şahısın Yargılanmasına Başlandı!

Doktoru Silahla Tehdit Eden Şahısın Yargılanmasına Başlandı!

18- Sosyal Güvenlik Kurumundaki personelin ağır şartlarda çalışma sorununa çözüm bulunması

19- Şube müdürü, ilçe müdürü ve daire başkanlarına makam tazminatı ödenmesi

20- Memur maaş zamlarının eşel mobil sisteme göre yapılması

21- Memurlara bayram ikramiyesi, kira ve yol yardımı yapılması

22- Sendika üyesi olamayacak memurlara (Polis, asker, infaz koruma memuru vb.) sendikaya üye olma ve sendika kurma hakkının sağlanması

Başa dön tuşu