Nöral Terapi ve Güncel Terapötik Kullanımı

Nöral Terapide tanı ve tedavi amacıyla lokal anestezikler kullanılır. Nöral terapi ile sinir sisteminin, özellikle otonom kısmının düzenleyici işlevlerinden ve plastik özelliklerinden yararlanır.

Hedeflenen uyaranlar (iğne batması ile ayarlanır) ve engramların eşzamanlı, kısa süreli seçici olarak silinmesi (lokal anestezik tarafından), bir “sıfırlama” anlamında, hem sinir sistemindeki organizasyonu hem de doku perfüzyonunu etkiler. Ağrı sürecinde, periferik-spinal ve (dolaylı olarak) supraspinal refleks yaylarındaki sempatik ve nosiseptif sistemlerin engramatik olarak depolanmış patolojik irritabilitesinin normalleştirilmesiyle bir kısır döngü kırılabilir. Bu nedenle terapötik etki genellikle anestezinin etki süresinden çok daha uzun sürer. Tarihsel olarak, onlarca yıldır iki terapi türü farklılaştırılmıştır: bir yanda lokal ve segmental nöral terapi, diğer yanda girişim alanı terapisi.

Mevcut çalışmayla, nöral terapinin segment terapisi ve girişim alanı terapisi olarak önceki bölümünün artık mevcut nörofizyolojik ve nöroanatomik bilgiyi yansıtmadığını, bunun da “segment”in önceki (anatomik) tanımın sınırlarının çok ötesine geçtiğini gösterdiğini düşünmekteyiz. Nöral terapide enjeksiyonlar deriye (kabarcıklar), miyofasyal tetik noktalara, ağrılı tendon girişlerine, eklemlere vb. yapılır. Lokal tedavide bu enjeksiyonlar “loco dolendi” olarak yapılırken, segmental tedavi cilt, kas-iskelet sistemi ve iç organların çok segmentli refleksif bağlantılarına dayanmaktadır.

Nöral Terapi (NT) Endikasyonları:

Nöral Terapi; Ağrı tedavisi, Migren, Boyun, sırt ve bel ağrıları, Baş ağrısı, Baş dönmesi,Unutkanlık, Tinnus, Boyun fıtığı, Bel fıtığı, Detoks, Allerji tedavileri, Sinüzit, Kronik tonsilit, Organ fonksiyon bozuklukları, Dolaşım bozukluğu, Hormonal bozukluklar, Eklem ve ekstremite şişlikleri, Sportif yaralanmalar, Kronik kabızlık, hemoroid, Nevralji, yüz felci ve diğer felçler, Bozucu alanlar, Anti aging, Doğum sonrası ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisine başta olmak üzere bir çok sağlık probleminin tedavisinde kullanılır.

Baş ağrısı ve migren majör oksipital sinire enjeksiyonla veya lidokainin intranazal veya intravenöz uygulanmasıyla tedavi edilebilir. Gaul ve ark.nın yaptığı bir çalışmada, NT uygulaması, mineral ve vitamin takviyesinin migren ataklarını azalttığı belirtilmiştir. Çok yönlü tamamlayıcı ve alternatif tedavi konseptinde prokain ile nöral terapinin PHN’de kullanıldığı son çalışmalarla doğrulandı.

Priformis sendromu, Nazlıkul ve ark.nın yaptığı bir çalışmada, priformis sendromu tanısı olan 102 hastada 6 seans NT uygulanması sonucunda Görsel analog skala (GAS) ve Oswestry Engellilik İndeksi (OEI) puanlarında anlamlı düzelme olduğu bildirilmiştir.

Miyofasyal ağrı ve fibromiyalji, kas tetik noktalarının sıklıkla ortaya çıkmasıyla karakterize edilir; aslında miyofasyal ağrı ve tetik noktalarneredeyse eş anlamlıdır. Bu hastalıkta LA’nın başarılı kullanımına ilişkin çeşitli yayınlardan biri, omuz ağrısı için servikal faset eklem enjeksiyonları ile Tayvan’da yürütülmüştür. Batur ve ark.nın yaptığı 60 fibromyalji hastasında, NT uygulanan grupta görsel analog skala (VAS), Kısa Form-36 (SF-36) ve Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) puanlarında anlamlı düzelme olduğu saptanmıştır.

Visseral ağrı. Karın ağrısı durumlarına önemli bir örnek, organik kökenli olmayan kronik pelvik ağrıdır. Fransa’da yapılan bir çalışmada, otonom sinir bloklarının (ganglion impar, hipogastrik pleksus ve L2 lomber sempatik bloklar) önemli bir tanısal etkisi olduğunu bulundu. Daha ileri araştırmalar tekrarlanan müdahalelerde terapötik bir etki ortaya çıkarabilir.

Dismenore, şişkinlik, disparoni, ağır adet kanaması, kronik vajinit ve sistit gibi rahatsızlıklarda NT etkinliğine ilişkin literatürde çalışmalar mevcuttur.

“Sempatik ağrı” ilgili bölgede sempatik olarak indüklenen vazokonstriksiyon, iskemi, doku hasarı ve kronik ağrıyı tanımlar. İyi bilinen örnekler, Raynaud fenomeni ve tromboanjitis obliterans (Buerger hastalığı) gibi refleks veya vazospastik bozukluklardır. Ayrıca kozalji ve refleks distrofi (Sudeck hastalığı) de vejetatif bozukluklardır.

Muhtemelen klinik deneyime dayanarak spesifik olmayan vejetatif menopozal kızarıklıklar gibi bozukluklar, sempatik ganglionlara LA enjeksiyonları ile giderilebilir. Sistemik infüzyon tedavisi: LA infüzyonlarının ana endikasyonları, lidokain için kronik ağrı hastalığı, kulak çınlaması, ameliyat sonrası ileusun önlenmesi ve prokain için akut pankreatittir. LA infüzyonlarının ayrıca, başka türlü tedavisi mümkün olmayan kronik ağrıda kullanılabilen genel ağrı eşiğini de arttırdığı görülmektedir. 

Güvenli uygulama için klinik eğitim gerekli olmalıdır. Şu anda, güncel ve bilimsel temelli bir nöral terapi ders kitabı yalnızca bazı ülkelerde mevcuttur. Bu sistemik yaklaşımın potansiyel etkinliğini ve fayda-risk oranını ortaya çıkarmak için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu