Yaratıcılık Üzerine

Tanrı ol dedi ve kainat altı günde yaratıldı. Fakat insan için yaratım bu kadar kolay olmuyor. Yaratmak için gerekli motivasyonun olması her zaman mümkün olmuyor. Isınma ihtiyacına karşılık ilkel atalarımız ateşi kontrol etmeyi başardılar. Aynı zamanda ateşten aydınlatma ihtiyacı için de yararlanıldı. Bir şeyleri kolay taşımak ihtiyacı oldu ve tekerlek bulundu. Avlanmak için keskin eşyalara ihtiyaç vardı ve balta benzeri eşyalar yaratıldı. Bir ihtiyaç veya yoksunluk sonucu teknolojik aletler birbirini izleyen süreçte icat edildi ve kullanıma sunuldu.

Bu yaratım süreci benzer şekilde sanat eserleri için de geçerliliğini korumaktadır. Sanat eserleri de icatlar gibi ihtiyaçtan, aslında buradaki doğru kelime yoksunluk olmalı, yaratılmıştır. Özgürlüğünden yoksun olan bir sanatçı özgürlük konusunda daha yaratıcı eserler çıkarabilir. Aşk yoksunluğu çeken bir sanatçı aşk konusunda daha yaratıcı eserler ortaya çıkarabilir. Yoksunluk çekmeden yaratmak mümkün müdür peki? Bu durumda motivasyon kaynağı ne olabilir?

Bu konuda kesin bir doğru yoktur. Bu sebeple net bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte özsaygı iyi bir motivasyon kaynağı olabilir. Adler özsaygıyı “bir kişinin kendine ne kadar değer verdiğinin, takdir ettiğinin, onayladığının ölçüsüdür.” şeklinde tanımlamıştır. Birey özsaygısını artırmak için yaratıcılığını kullanabilir. Böylelikle özsaygısı artan birey kendini daha mutlu hissedebilir.

Yaratımdan dolayı duyulan haz da yaratıcılık için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Özgüven bireyin, kendi yapabileceklerine olan inancıdır. Bir şeyi başarmış olmak ve bu başarıdan dolayı değer görmek kişide bir haz duygusu oluşturur. Bu haz duygusu kişinin yaratım süreci için iyi bir motivasyon kaynağı olabilir.

Daha ilkel bir yaklaşımla düşünürsek türün devamlılığı için en güçlü ve en sağlıklı bireyler seçilir. Doğanın çalışma prensibi genellikle bu şekildedir. Fakat günümüzde güç kavramı sadece fiziksel güç olmaktan çıkmış durumdadır. Ekonomik güç, popüler olmak, entelektüel birikim de fiziksel güç kadar önem kazanmıştır. Yine yaratıcılık kavramı da diğer saydığımız özellikler gibi seçilmek açısından önemli bir etkendir.

Yaratıcılığın gelişmesi için güçlü bir hayal gücü, hayallere ulaşmak için ise özsaygısı ve özgüveni yüksek bireyler olmak gereklidir. Eğer önündeki engeller kaldırılırsa her insan yaratıcıdır. Fakat önündeki engelleri fark etmekte her birey tek başına başarılı olamayabilir. Bir yol göstericiye ihtiyacı olabilir. Bu engellerin fark edilmesi, özsaygı ve özgüven eksikliğinin giderilmesi için profesyonel destek almak önem teşkil eder.

Unutmamak gerekir ki en verimli toprağa en iyi tohuma sahip olmak kadar önemli olan şey, o tohumu doğru zamanda ve doğru şekilde toprakla buluşturmaktır. En yüksek verim ancak o zaman alınabilir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu