Çalışma Bakanına Soruldu: Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılacak Mı!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli unvanlarda görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin, eğitim durumlarına uygun başka kadrolara atanıp atanamayacağına dair soru yöneltildi.

Tüm Dünya’da Gönüllü Doktorlar Gezze’ye Gitmek İçin Bekliyor!

Tüm Dünya’da Gönüllü Doktorlar Gezze’ye Gitmek İçin Bekliyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Hüsmen KIRKPINAR /İzmir Milletvekili

Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1965 yılına dayanan bir sınıflandırmaya dayanmaktadır ve günümüzde artık ihtiyaç kalmadığı düşünülmektedir. Bu sınıfa dahil olan personelin, mesleki yetenekleri ve sanatları “ustalık” seviyesindedir. Ancak, bu sınıfın görev tanımları eksik olduğundan, personel genellikle görevleri dışındaki işlerde çalıştırılmakta ve bu da mağduriyetlere neden olmaktadır. Personel, bu tür işleri yapmak istemediklerinde ise kurumları tarafından “sorunlu personel” olarak değerlendirilerek mobbinge maruz kalmaktadır.

Bu nedenle, yaklaşık yüz bin kişiyi aşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılması ve bu sınıfta görev yapan personelin bir defaya mahsus eğitim durumlarına uygun başka kadrolara atanmaları önerilmektedir. Bu önerge, hem kamuda çalışan bu personelin yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi hem de kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir.

Soru önergesinin yanıtı merakla beklenirken, TBMM’de bu önemli konunun tartışılması ve karara bağlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda;

1. Uzun süredir görmezden gelinen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde yer alan ‘Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması düşünülmekte midir?

2. Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atanması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

3. Kamuda en düşük ek gösterge ve tazminat yansıtma oranına sahip Yardımcı Hizmetler Sınıfı için herhangi bir çalışma varsa ne zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır?

Başa dön tuşu