Muhalefet kamu işçilerinin hakları için Meclis Başkanlığına Başvurdu!

İyi Parti milletvekili Erhan Usta, bu sorunların çözümüne yönelik yazılı bir açıklama yapılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sundu.

Önergeyle birlikte, sürekli işçi kadrosuna geçen kişilerin yaşadığı mazeret tayini, sendikal ve toplu iş sözleşmesi gibi hakları iyileştirme amacı güdülüyor. Sürekli işçi kadrosuna geçişle birlikte, bu çalışanların haklarının daha da güçlendirilmesi ve iş güvencelerinin sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ncı maddeleri gereğince T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Erhan USTA Samsun Milletvekili /İYİ Parti Grup Başkanvekili

24 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), kamuda görevli personellerin durumunu düzenleyen bir kararnamedir. Bu KHK kapsamında, taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin, mazeret tayini haklarının şarta bağlı olması; çalıştıkları kurumlarda fiilen yürüttükleri iş ile meslek adı ve meslek kodunun birbirinden farklılık teşkil etmesi; toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasının ve hayata geçirilmesinin uzun sürmesi; haftalık çalışma saatlerinin personeller arasında değişiklik göstermesi, çeşitli mağduriyetler yaratmaktadır. İlgili durumlar, personeller arasında sınıf ayrımcılığının hissedilmesine ve iş barışının bozulmasına neden olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 183 bin liraya çıkacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 183 bin liraya çıkacak!

Bu bağlamda;

1- Sürekli işçi kadrosunda çalışan işçiler ile diğer personeller arasında ayrımcılığa sebep olacak uygulamaların önüne geçebilecek misiniz? Bunu nasıl sağlayacaksınız?

2- Sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin özlük hakları başta olmak üzere diğer haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarınız mevcut mudur? Mevcutsa bu çalışmalar nelerdir?

3- Sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin mazeret tayini işlemlerinin kolaylaştırılması adına çalışmanız bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir?

4- Sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin sendikal ve toplu iş sözleşmesi haklarının iyileştirilmesi adına çalışmalarınız var mıdır? Çalışmalarınız varsa nelerdir?

Başa dön tuşu